COVID-19

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Genetik materyali tek iplikçik RNA olan ve corona ailesinin üyesi olan SARS-CoV-2, pandemik etkisi kuvvetli bir patojendir. Genom dizisi çıkarılmış olan 2019 nCoV (Genbank acc. MN908947) SARS virüsüne yüksek benzerlik gösterir.

Tanı

SARS-CoV-2 virüsünün tanımlanmasında, Real-Time PCR yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (China – CDC), Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (USA – CDC) ve Almanya – Charite Enstitüsü tarafından tanımlanan gen bölgelerinin taranması önerilmektedir

web-5
web-1
urun-2-scaled
urun-1-scaled

“TechnoGen Realtime PCR Tanı Kiti”

TechnoGen Real Time PCR Tanı Kiti, WHO ve USA-CDC tarafından belirlenmiş N geni üzerinde N1, N2 gen bölgelerinin taramasını yapar. TechnoGen Realtime PCR Tanı Kiti solunum yolu örneklerinden (nazofarengeal, orofarengeal, balgam ve bronkoalveolar lavaj örnekleri) SARS-CoV-2 (2019 nCOV) tespitini yapar. Tanı kitinde internal kontrol olarak insanda mRNA düzeyinde bulunan RNAse P(RP) mRNA’sı seçilmiştir. FAM ve HEX dalga boylarından ışıma alan kit tek tüp ile multipleks çalışır. Kit içerisinde ayrıca, pozitif kontrol* ve negatif kontrol bulunmaktadır. Realtime PCR çalışma süresi yaklaşık 90 dakika olan kitin, çalışmasından önce RNA izolasyon aşaması zorunludur.

 

“TechnoGen SARS-CoV-2 vNAT”

TechnoGen SARS-CoV-2 vNAT solüsyonu viral nükleik asit saflaştırıcı ve koruyucu içermektedir, alınan klinik örneklerin başka işleme gereksinim olmadan qPCR testine geçişini sağlar.

Solüsyonun içinde koruma sıvısı mevcut olduğundan numunenin ayrıca ekstraksiyonuna gerek yoktur.

TechnoGen ürünü kullanım kılavuzu için tıklayınız.